Ons onderwijs

Wij vinden het een must om onze leerlingen voldoende toe te rusten op een actieve en verantwoordelijke rol in deze sterk internationaal georiënteerde samenleving. Dit doen wij door uitdagend en attractief onderwijs aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op een Europese en Internationale Oriëntatie en een uitmuntende taalvaardigheid in het Engels.

Tweetalig onderwijs

Op het Berlage Lyceum wordt zowel op de mavo, havo als vwo ongeveer de helft van de vakken in het Engels gegeven. Doordat je vanaf de eerste les ondergedompeld wordt, leer je Engels op een natuurlijke en vooral leuke manier. Tijdens deze lessen worden de inhoud van een vak en de taal tegelijk geleerd. Kijk jij verder dan alleen Nederland? Ben je nieuwsgierig naar de rest van de wereld? Houd je wel van een uitdaging? Dan is tweetalig onderwijs op het Berlage Lyceum zeker iets voor jou!

Berlage en UNESCO

Het leren over Europa en de wereld staat centraal op het Berlage Lyceum. We vinden het belangrijk om samen te werken aan een betere wereld. Om verder te kijken dan onze Nederlandse neus lang is.

Veel van onze projecten hebben te maken hebben met verschillende culturen, vrede, duurzaamheid en mensenrechten. Dit heeft een hele belangrijke plek binnen de verschillende vakken. Voorbeelden hiervan zijn onze projectweken met culturele, internationale thema’s, ons wetenschap en innovatie project het Schip en onze samenwerking met internationale scholen.

Zorg en begeleiding

Alle leerlingen hebben een mentor. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij speciale begeleiding. De zorgcoördinator heeft hierin de coördinerende taak de leerlingenzorg en de verwijzing naar buitenschoolse zorg op elkaar af te stemmen en te coördineren. Leerlingen met problemen op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor worden doorverwezen naar een van onze zorgcoördinatoren. Zij coördineren het gehele zorgaanbod in de school en verwijzen ouders/verzorgers eventueel door naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseren zij de schoolleiding, de mentoren en de docenten over de leerlingbegeleiding.

Ontwikkeling van de leerling

“De leerling in beeld” is ons motto. Het Berlage is een school die sterk gericht is op de ontwikkeling van de leerling. Dit doen we bijvoorbeeld door driehoeksgesprekken met ouders, de mentor en leerling in alle leerjaren, en het geven van feedback waarmee de leerling zich verder kan ontwikkelen. Alle docenten volgen hiervoor een training in didactisch coachen.